Usluge

Konsekutivno, simultano i pismeno prevođenje na više od 25 svetskih jezika

Naš prevodilački tim čine profesionalni prevodioci sa dugogodišnjim prevodilačkim iskustvom, kvalifikovani da prevode tekstove iz raznih oblasti.

Pismeni prevod

U ponudi pismenog prevođenja imamo više od 25 svetskih jezika:

  • ENGLESKI JEZIK, ŠPANSKI JEZIK, NEMAČKI JEZIK, FRANCUSKI JEZIK, ITALIJANSKI JEZIK, RUMUNSKI JEZIK, BUGARSKI JEZIK, MAKEDONSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK, MAĐARSKI JEZIK, ČEŠKI JEZIK, SLOVAČKI JEZIK, POLJSKI JEZIK, NORVEŠKI JEZIK, GRČKI JEZIK, RUSKI JEZIK, DANSKI JEZIK, ŠVEDSKI JEZIK, TURSKI JEZIK, ALBANSKI JEZIK, ARAPSKI JEZIK, INDIJSKI JEZIK, GRUPA AFRIČKIH JEZIKA

Prevod vrše iskusni prevodioci koji su edukovani, profesionalni i kvalifikovani stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom. Kako su svi prevodioci i diplomirani profesori, dodatno lektorisanje tekstova Vam svakako neće biti potrebno.

Prevod će uvek biti završen u dogovorenom roku uz kvalitetna rešenja i povoljne cene, tako da se svaki klijent sa sigurnošću može osloniti na naše usluge.

Usmeno prevođenje

Pored pismenog prevođenja, obezbeđujemo i usmeno prevođenje (simultano i konsekutivno) za potrebe sastanaka partnera, predavanja, konferencija, prezentacija, seminara, okruglih stolova i drugih sličnih prilike.
Ova vrsta prevođenja spada u najzahtevniji oblik prevođenja.

Simultano prevođenje se vrši bez prekida govornika i najčešće zahteva tandem prevodilaca. Konsekutivno prevođenje je zapravo sukcesivno prevođenje gde se prave pauze u govoru u vidu jedne ili više rečenica.

Usmeno prevođenje (simultano i konsekutivno) se uglavnom koristi u sledećim situacijama:

  • Prezentacije
  • Poslovni pregovori
  • Obuke
  • Radionice
  • Konferencije
  • Seminari
  • Okrugli stolovi